ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΧΟΡΟΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Η Εταιρεία

Η εταιρεία Ιχθυοτροφεία Χαλκιδικής "ΧΟΡΟΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝ. & ΣΙΑ Ο.Ε." ιδρύθηκε το 1988 και αποτελεί σήμερα μια μικρή, οικογενειακή και καλά οργανωμένη μονάδα εκτροφής θαλασσινών ψαριών (τσιπούρα, λαβράκι, φαγκρί και κρανιός), που προμηθεύει κυρίως την Ελληνική αγορά και ιδιαίτερα αυτή της Κεντρικής Μακεδονίας.

Η θέση της μονάδας εκτορφής βρίσκεται στη θέση Διάπορος του Δημοτικού Διαμερίσματος Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής.

Βασικές Δραστηριότητες

 Στις κύριες επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας περιλαμβάνονται :
  • Ιχθυοκαλλιέργεια και εμπορία πάσης φύσεως ψαριών.
  • Παραγωγή Γόνου.
  • Εκτροφή (πάχυνση) ψαριών για λογαριασμό τρίτων, με δικές στους δαπάνες.