ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΧΟΡΟΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Υποδομή της Εταιρείας
 Βασικά επιχειρηματικά στοιχεία

 

Τα Ιχθυοτροφεία Χαλκιδικής προμηθεύουν την αγορά της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας μέχρι και 150 τόνους φρέσκια Ελληνική τσιπούρα, λαυράκι, φαγκρί και κρανιό που διακινούνται κυρίως μέσα από την ιχθυόσκαλα των Νέων Μουδανιών.


 
 
Στην θαλάσσια έκταση των 15 στρεμμάτων, για την ετήσια παραγωγή των 150 τόνων θαλάσσιων ψαριών, έχουν εγκατασταθεί :
 
  • 4 κυκλικοί ιχθυοκλωβοί εσωτερικής διαμέτρου 19m.
  • 4 κυκλικοί ιχθυοκλωβοί εσωτερικής διαμέτρου 16m.
  • 2 κυκλικοί ιχθυοκλωβοί εσωτερικής διαμέτρου 11m.
  • 16 κυκλικοί ιχθυοκλωβοί εσωτερικής διαμέτρου 7,90m.
  • 22 τετράγωνοι ιχθυοκλωβοί εσωτερικών διαστάσεων 6m x 6m.
  • 11 τετράγωνοι ιχθυοκλωβοί διαχείρισης εσωτερικών διαστάσεων 6m x 6m.
  • Μία (1) πλωτή αγκυροβολημένη εξέδρα εργασίας διαστάσεων  4m x 6m.
  • 4 κυκλικοί ιχθυοκλωβοί εσωτερικής διαμέτρου 19m.
Η εταιρεία απασχολεί σήμερα 3 εργαζόμενους.