ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΧΟΡΟΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Ανακοινώσεις
Τελευταία Νέα

Δεκέμβριος 10, 2015
- Από τις 10/12/2015 η εταιρεία μας αναπροσαρμόζει τη διάθεση της παραγωγής και το εύρος των ψαριών που διατίθενται πλέον είναι :
  - Φαγκρί βάρους 350+ gr έως 600 gr
  - Μυλοκόπι-Κρανιός βάρους 500+ gr 
έως 1 Kgr

Νοέμβριος 7, 2015

- Από τις 7/11/2015 η εταιρεία μας διαθέτει επιπλέον και Φαγκρί σε άριστη ποιότητα που είναι ήδη γνωστή στο καταναλωτικό κοινό. Το εύρος των ψαριών που διατίθενται πλέον είναι :
  - Φαγκρί βάρους 350+ gr
  - Τσιπούρα βάρους 400+ gr
  - Λαβράκι βάρους 400+ gr
  - 
Μυλοκόπι-Κρανιός βάρους 500+ gr 
  - Μυλοκόπι-Κρανιός βάρους από 1+ Kg έως 2,5 Kgr 

Σεπτέμβριος 16, 2015
- Από τις 16/9/2015 η εταιρεία μας διαθέτει :
  - Τσιπούρα βάρους 400+ gr
  - Λαβράκι βάρους 400+ gr
  - 
Μυλοκόπι-Κρανιός βάρους 500+ gr 
  - Μυλοκόπι-Κρανιός βάρους από 1+ Kg έως 2,5 Kgr

Απρίλιος 30, 2015
- Κατά το διάστημα 30/4/2015 έως 15/9/2015 το ιχθυοτροφείο θα διαθέτει ΜΟΝΟ 
Μυλοκόπι-κρανιό. 
  Το μέσο βάρος των ψαριών είναι 2 περίπου κιλά.
  Γίνονται μόνο πωλήσεις χονδρικής. Πωλήσεις λιανικής γίνονται μόνο από το χώρο της μονάδας του ιχθυοτροφείου.

.
.
.

Νοέμβριος 30, 2019
- Κατά το διάστημα 30/11/2019 έως 30/4/2020 το ιχθυοτροφείο θα διαθέτει ΜΟΝΟ Λαβράκι 350+gr έως 1.000 gr

  Γίνονται μόνο πωλήσεις χονδρικής.
  Πωλήσεις λιανικής γίνονται μόνο από το χώρο της μονάδας του ιχθυοτροφείου.