ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΧΟΡΟΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Φωτογραφίες
Θαλάσσιος Χώρος Φωτογραφίες από τον θαλάσσιο χώρο.
Περιβάλλων Χώρος Φωτογραφίες περιβάλλοντος χώρου.
Εγκαταστάσεις  Φωτογραφίες από τις εγκαταστάσεις της μονάδας.
Ο πληθυσμός μας  Φωτογραφίες από τα εκτρεφόμενα ψάρια.
0 τεμάχια σύνολο