ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΧΟΡΟΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Όραμα - Αποστολή - Σκοποί
Το Όραμά μας

Η προστασία του πλανήτη πρέπει να περιλαμβάνει και την διάσωση όλων των ειδών που ζουν στη γή. Ταυρόχρονα οι διατροφικές ανάγκες του πληθυσμού της γης είναι τεράστιες και δεδομένες. Η εκτοφή όσο το δυνατόν περισσότερων, σε αριθμό και είδος, ιχθυοπληθυσμών δίνει τη λύση και στις δύο αυτές επιτακτικές ανάγκες της σύγχρονης εποχής. Όραμά μας είναι να συμβάλουμε στήν αύξηση της κατανάλωσης ψαριών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, προσφέροντας ποιοτικό και ασφαλές ψάρι υδατοκαλλιέργιας από τις Ελληνικές θάλλασες. Να γίνουμε μια σημαντική επιλογή ποιότητας και ασφάλειας  στη διατροφή των Ελλήνων αλλά και των πολιτών της Ευρώπης.

Η Αποστολή μας
  
Αποστολή μας είναι η απαρέγγλιτη προσήλωσή μας στη ποιότητα και την ασφάλεια της παραγωγής μας, που στη συνέχεια μετατρέπεται σε ποιοτική και ασφαλή διατροφή. Σεβόμενοι με κάθε τρόπο και κόστος τις ανάγκες και τις προσδοκίες των καταναλωτών σε προϊόντα διατροφής, στην καλύτερη ποιότητα και σε δίκαιες, για τον παραγωγό και ταυτόχρονα προσιτές τιμές, για τους καταναλωτές. Μόνον με αυτό τον τρόπο αντιλαμβανόμαστε την βιωσιμότητα της εταιρείας μας πάντα σε συνδυασμό με την ικανοποίηση των πελατών μας.

Οι Σκοποί μας

Σκοπός μας είναι η επίτευξη και η διατήρηση της παραγωγής μας στο πάνω όριο των δυνατοτήτων μας, που είναι η παραγωγή 150 τόνων ψαριών το χρόνο, για τα επόμενα 2 χρόνια. Έτσι θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τη σχεδισμένη επέκτασή μας σε μεγαλύτερο νέο ανοιχτό θαλάσσιο χώρο με διπλάσια παραγωγική δυνατότητα, μέχρι το τέλος της επόμενης πενταετίας. Στην προσπάθεια μας αυτή, ισχυρό μας κίνητρο θεωρούμε την επιτυχία μας στην παραγωγή φαγκριού, που χαρακρηρίζεται από την αγορά ως μια από τις καλύτερες ποιοτικά.