ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΧΟΡΟΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Δομή - Διοίκηση
Η Διοίκηση
  1. Τη διοίκηση της εταιρείας ασκεί ο ένας από τους εταίρους της, ο Ιωάννης Χορόζογλου (τλφ 6945433199).

  1. Βασιλούδας Τριαντάφυλλος, υπεύθυνος της μονάδας εκτροφής Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής.
  1. Θεμελής Απόστολος, εργαζόμενος της μονάδας εκτροφής Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής.
  1. Hidar Abdelhalim, εργαζόμενος της μονάδας εκτροφής Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής.